QueHuong TinhCa: LMNOPQLogin 
VLINK HOME
Home QueHuong_TinhCa
 

QueHuong TinhCa: LMNOPQPlay  Play LMNOPQ

Tình Ca và các nhạc phẩmTình Tự Quê Hương
...tựa đề bắt đầu L, M, N, O, P, Q

Songs
  Download    Play  LienKhuc DuyQuang KhanhHa TuanNgoc KhanhLy
liên khúc nhạc Ngô Thụy Miên
trình bày: Duy Quang, Khánh Hà, Khánh Ly, Tuấn Ngọc
  Download    Play  LoChuyenDo AnhViet KhanhLy
Lỡ Chuyến Đò
nhạc và lời: Anh Việt
  Download    Play  LoiThienThuGoi TCSon ThaiHoa Jennifer
Lời Thiên Thu Gọi
nhạc và lời: Trịnh Công Sơn
trình bày: Thái Hòa và Jennifer
  Download    Play  LongMe YVan HgLan
Lòng Mẹ
nhạc và lời: Y Vân
trình bày: Hương Lan
  Download    Play  MongDuoiHoa PDChuong DTrac
Mộng Dưới Hoa
nhạc: Phạm Đình Chương
thơ: Đinh Hùng
trình bày: Duy Trác
  Download    Play  MotChutQuaChoQueHuong VietDung KhanhLy
Một Chút Quà Cho Quê Hương
nhạc và lời: Việt Dzũng
trình bày: Khánh Ly
  Download    Play  MotCoiDiVe TCSon TCSon
Một Cõi Đi Về
nhạc và lời: Trịnh Công Sơn
trình bày: Trịnh Công Sơn
  Download    Play  MotCoiDiVe TCSon TCSon TVKhe
Một Cõi Đi Về
nhạc và lời: Trịnh Công Sơn .
Trịnh Công Sơn trình bày với lời giới thiệu của giáo sư Trần Văn Khê.
  Download    Play  MuaThuChoEm TranThuHa
Mùa Thu Cho Em
nhạc và lời: Ngô Thụy Miên
trình bày: Trần Thu Hà
  Download    Play  MuaThuChoEm YLan
Mùa Thu Cho Em
nhạc và lời: Ngô Thụy Miên
trình bày: Ý Lan
  Download    Play  NeuXaNhau DucHuy LeQuyen
Nếu Xa Nhau
nhạc và lời: Đức Huy
trình bày: Lê Uyên
  Download    Play  NgamNgui HuyCan PhamDuy LeThu
Ngậm Ngùi
nhạc: Phạm Duy
thơ: Huy Cận
trình bày: Lệ Thu
  Download    Play  NganThuAoTim ThLan
Ngàn Thu Áo Tím
nhạc và lời: Hoàng Trọng
trình bày: Thanh Lan
  Download    Play  NgayVe HoangGiac SiPhu
Ngày Về
nhạc và lời: Hoàng Giác
trình bày: Sĩ Phú
  Download    Play  NgheNhungTanPhai TCSon KhanhHa
Nghe Những Tàn Phai
nhạc và lời: Trinh Công Sơn
trình bày: Khánh Hà
  Download    Play  NhaTrang MinhKy DiemChau
Nha Trang
nhạc và lời: Minh Kỳ
trình bày: Diễm Châu
  Download    Play  NhinNhungMuaThuDi TCSon LeThu KhanhLy
Nhìn Những Mùa Thu Đi
nhạc và lời: Trịnh Công Sơn
trình bày: Lệ Thu & Khánh Ly
  Download    Play  NhinNhungMuaThuDi YLan
Nhìn Những Mùa Thu Đi
nhạc và lời: Trịnh Công Sơn
trình bày: Ý Lan
  Download    Play  NhoMe MDHoaiTrinh BaoYen
Nhớ Mẹ
nhạc: Võ Tá Hân
thơ: Minh Đức Hoài Trinh
trình bày: Bảo Yến
  Download    Play  NoiBuonGacTro TamDoan
Nỗi Buồn Gác Trọ
nhạc: Mạnh Phát
lời: Hoài Linh
trình bày: Tâm Đoan
  Download    Play  NuCuoiSonCuoc ToHai SiPhu
Nụ Cười Sơn Cước
nhạc và lời: Tô Hải
trình bày: Sĩ Phú
  Download    Play  OnNghiaSinhThanh DTTuoc HLan
Ơn Nghĩa Sinh Thành
nhạc và lời: Dương Thiệu Tước
trình bày: Hương Lan
  Download    Play  PhoiPha TCSon TranThuHa
Phôi Pha
nhạc và lời: Trịnh Công Sơn
trình bày: Trần Thu Hà
  Download    Play  PhuDu PhanKien KhanhHa
Phù Du
nhạc và lời: Phan Kiên
trình bày: Khánh Hà
  Check:  All | NoneSelected:   Play