NhacVietSuLogin 
VLINK HOME
Home
 

NhacVietSuPlay  Play NhacVietSu

Songs
  Download    Play  BinhNgoDaiCao
Bình Ngô Đại Cáo
của Nguyễn Trãi
giọng ngâm: Tôn Nữ Lệ Ba
  Download    Play  ChinhKhiViet LyDongA
Chính Khí Việt
của Lý Đông A
giọng ngâm: Tôn Nữ Lệ Ba
  Download    Play  HoiTrungDuong PDChuong TThanh NganKhoi
Hội Trùng Dương
nhạc và lời của Phạm Đình Chương
Thái Thanh và Ban Hợp Xướng Ngàn Khơi trình bày
  Download    Play  HonVongPhu LeThuong ThaiThanh
Hòn Vọng Phu
nhạc và lời của Lê Thương
Thái Thanh và Ban Hợp Xướng Ngàn Khơi trình bày
  Check:  All | NoneSelected:   Play