MenhMangNiemNhoLogin 
VLINK HOME
Home
 

MenhMangNiemNhoPlay  Play MenhMangNiemNho

Mênh Mang Niềm Nhớ
xuất bản năm 1982 tại California, Hoa Kỳ
Ban Hợp Ca Thùy Dương
Thùy Hạnh, Minh Ngọc, Tiến Dũng và Tuấn Đức

Songs
  Download    Play  0 LoiGioiThieu TranDieuHang
Lời Giới Thiệu- Trần Diệu Hằng đọc.
  Download    Play  1 MuaSaiGonMuaHaNoi PDChuong HATuan TDuong
Mưa Sài Gòn Mưa Hà Nội - nhạc Phạm Đình Chương, thơ Hoàng Anh Tuấn - hòa âm Lê Văn Khoa. Ban hợp ca Thùy Dương trình bày.
  Download    Play  4 ChieuTim DanTho DinhHung TDuong
  Download    Play  6 VienDu PhamDuy LVKhoa TDuong
Viễn Du - nhạc và lời: Phạm Duy. Ban hợp ca Thùy Dương trình bày.
  Download    Play  8 VoCauMuonDam VPhung TDungTDuc
Vó Câu Muôn Dặm - nhạc và lời của Văn Phụng. Viết Chung viết hòa âm 4 bè. Ban hợp ca Thùy Dương trình bày
  Download    Play  9 NhanChung TDung MinhNgoc
Nhân Chứng - nhạc Tuấn Dũng - Thơ Trần Mộng tú.
Minh Ngọc đơn ca.
  Download    Play  10 NhungConDuongBienGioi TuanDung ThuyDuong
Những Con Đường Biên Giới - Nhạc và hòa âm Tuấn Dũng - Thơ Mịch La Phong. Ban hợp ca Thùy Dương trình bày.
  Check:  All | NoneSelected:   Play